ILMU USUL BID’AH ( BAGIAN II )


علم أصول البدع

الدراسة المتكاملة في علوم الشرعية

C. PERKATAAN DAN PERBUATAN YANG SEMAKNA DENGAN BID’AH

Perbuatan seseorang Muslim boleh dihukum bid’ah apabila perbuatan atau amalan tersebut telah ditambah-tambahi tambal sulam atau diubah dari bentuk atau cara asalnya yang telah ditetapkan oleh syara’. Kedudukan sesuatu amal boleh dinilai melalui makna atau maksud dari kalimah-kalimah yang tercatat di bawah ini:

1 – Bid’ah berarti mereka-reka atau sesuatu rekaan yang direka-reka (dicipta) (اِخْتِرَاعٌ) . (Lihat:القاموس المخيط. Hlm. 907. مقاييس اللغة (1/209). لسان العرب.)

2 – Bid’ah juga berarti baru (mendatangkan yang baru atau sesuatu yang diada-adakan) .(اِحْدَاثٌ اَوْ زِيَادَة)(Berdasarkan hadist: كل محدثة بدعة “Setiap yang baru (diada-adakan) itu bid’ah.”)

3 – Bid’ah bererti mengubah (mengubah-ubah atau menukar ganti) .(تَبْدِيْلٌ) (Lihat: Surah al-Baqarah 2:59.

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ

“Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah Allah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka.)

4 – Bid’ah berarti menambah yang baru ( menukar-tambah) .(زِيَادَةٌ) (Nabi Muhammad salallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengharamkan penambahan dalam agama, baginda bersabda:اذا حدثتكم حديثا فلا تزيدُنَّ علي “Jika aku katakan kepada kamu suatu kata-kata maka janganlah sekali-kali kamu menukar-tambah  atas kata-kataku”)

5 – Bid’ah berarti menyembunyikan atau menghilangkan. .(كِتْمَانٌ)

Setiap amal-ibadah yang masih terlibat dengan salah satu dari lima kalimat ( makna)  di atas sedangkan tidak ada dalil (hujjah) atau izinan dari syara’ (al-Quran, al-Hadist, athar yang shahih dan fatwa dari ulama muktabar) yang mengharuskan maka ibadah tersebut dinamakan ibadah yang bid’ah.

Seharusnya para ulama di Nusantara ini mencontoh & mensuri tauladani peranan para ulama Salaf as-Sholeh yang telah berusaha dengan segala daya upaya memerangi bid’ah dan semua aktivitasnya & pelakunya  supaya tidak terus berkembang biak sebagaimana sekarang yang kita lihat apa yang diamalkan oleh masyarakat . Dalam usaha membentaras amalan dan aktivitas serta pelaku bid’ah jumhur ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang berjalan di atas manhaj Salaf as-Soleh telah menerangkan kekejian atau kesesatan bid’ah. Cara mereka menjelaskan pengertian bid’ah senantiasa mengikuti kaidah & istilah syarii. Mereka menegahkan istilah (pengertian) bid’ah dengan penampilan yang amat jelas dan mudah difahami. Walaupun mereka mempunyai gaya susunan bahasa dan ayat yang berlainan tetapi prinsip serta objektifnya adalah sama dan ke arah yang sama.


Al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah menjelaskan:

“Yang dimaksudkan bid’ah ialah setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama sedangkan perkara yang diada-adakan itu tidak terdapat sumbernya dari syara’ yang membolehkan seseorang melakukannya. Jika sekiranya terdapat dalilnya (contohnya) dari syara’ hal seperti ini bukanlah perbuatan bid’ah walaupun ada yang mengatakan bid’ah karena itu hanyalah bid’ah menurut istilah bahasa saja (yang bukan termasuk dalam istilah syara)”. (Lihat: جامع العلوم والحكم ، ابن رجب الحنبلى Hlm. 160. India)

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah:

“Bid’ah pada asalnya setiap yang dicipta yang tiada contoh sebelumnya. Menurut syara’ pula setiap yang bertentangan dengan sunnah dan tercela”. (Lihat: فتح البارى Jld. 5 Hlm. 105)

Menurut Ibn Hajar al-Haitamy rahimahullah:

“Bid’ah menurut bahasa ialah setiap yang dicipta. Di segi syara’ pula ialah: Setiap pembaharuan yang diada-adakan dan bertentangan dengan syara”. (Lihat: التبين بشرح الاربعين ، ابن حجر الهيثمى Hlm. 221)

Menurut Azzarkasy rahimahullah:

“Bid’ah menurut syara ialah perkara yang diada-adakan yang tercela”. (Lihat: الابداع فى مضار الابتداع ، علي محفوظ. Hlm. 22)

Menurut Imam Syafie rahimahullah:

“Bid’ah ialah setiap perkara yang bertentangan dengan Kitab, Sunnah, Ijma atau Athar. Maka itu semua dinamakan bid’ah yang menyesatkan”.

Apabila memahami pengertian bid’ah (بِدْعَةٌ) di segi bahasa dan juga syara melalui kesemua istilah bid’ah yang telah dikemukakan di atas, tentulah kita akan memahami bahwa bid’ah itu hanyalah merupakan perkara-perkara yang direka dan dicipta serta di buat  semata-mata dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, para Salaf as-Sholeh atau tidak terdapat dalilnya dari agama Islam (syara).

Oleh karena itu, bid’ah itu wajib ditolak oleh setiap orang yang benar-benar beriman dengan lengkap dan sempurnanya agama Islam di segenap aspeknya yang telah dijelaskan di dalam al-Quran dan al-Hadist.


D. AGAMA ISLAM TELAH SEMPURNA

Setiap mukmin wajib mengimani bahwa agama Islam ini telah sempurna dan lengkap. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada cacat celanya. Terpelihara dari pengaruh negatif dan dari segala jenis pencemaran atau kerusakan. Tiada suatu pun tata cara ibadah sama ada yang wajib atau yang sunnah, yang jamaii atau fardi yang pernah tertinggal dalam agama Islam yang berpandukan kepada al-Quran dan al-Hadist dan yang berautoritas sepenuhnya membentuk hukum-ahkam pada setiap zaman dan tempat. Ini semua telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.(al-Ma’idah, 5:3)

Dalam susunan kata (bahasa) ayat ini telah menggunakan kalimah (اَكْمَلْ) yaitu(اسم تفضيل) yang maknanya: “Cukup (amat) sempurna, tiada lagi yang mengatasi kesempurnaannya atau yang telah disempurnakan secukup-cukupnya”.

Al Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat di atas : “Hal ini merupakan kenikmatan Allah ta`ala yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah ta`ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, hingga mereka tidak membutuhkan agama yang lainnya, tidak pula butuh kepada nabi yang selain nabi mereka shallallahu ‘alaihi wasallam, karena itulah Allah ta`ala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan Dia mengutus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada sesuatu yang halal melainkan apa yang beliau halalkan dan tidak ada yang haram melainkan apa yang beliau haramkan,. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Segala sesuatu yang beliau kabarkan maka kabar itu benar adanya dan jujur, tidak ada kedustaan dan penyelisihan di dalamnya” (Tafsir Ibnu Katsir 2/14)

Keshahihan iman seseorang ialah apabila ia mempercayai kesempurnaan firman Allah yang termuat di dalam kitab-Nya yang menjelaskan bahwa agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam benar-benar telah sempurna (اكمل) sehingga tidak perlu dilakukan apa pun penambahan sama saja apakah di segi huruf, kalimah, ayat, perlaksanaan ibadah atau hukum ahkamnya.

Seseorang yang beriman wajib membuktikan kepercayaannya dengan berpegang teguh kepada kalimah (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا) “Kami mendengar dan mentaati” di dalam al-Quran. Jika ini diabaikan berarti dia tidak percaya kepada firman Allah: “Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu.”

Malangnya, mengapakah kalam Allah Subhanahu wa Ta’ala yang khusus ditujukan kepada manusia ini tidak dapat difahami atau diterima oleh sebagian manusia sehingga diperselisihkan dan akhirnya dikufuri? Tentunya perkara itu mustahil berlaku kepada manusia jika mereka menerima amanah yang berupa al-Quran dengan ikhlas dan dengan penuh kesadaran.

Segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta’ala amat tepat. Terlalu mustahil Allah menurunkan kitab yang tidak bisa  difahami oleh hamba-Nya. Orang  yang tidak mau memahami kitab Allah ini hanyalah orang-orang yang fasik terhadap ayat-ayat tersebut. Tanda kefasikan mereka ialah apabila tidak mau menerima ayat-ayat Allah di dalam al-Quran dan al-Hadist untuk diimani tanpa ditakwil atau diperselisihkan/dipertentangkan.

Hanya orang-orang fasik atau rusak akidahnya saja yang suka mentakwil al-Quran dan al-Hadist mengikuti rekaan &  ciptaan  otak dan hawa nafsu masing-masing sehingga menyimpang dari syara. Seolah-olah mereka merasakan ada kekurangan atau sesuatu yang terlupakan di dalam al-Quran, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta’ala menafikan yang demikian sebagaimana firman-Nya:

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tiadalah Kami lupa (tertinggal) suatu apa pun di dalam al-Kitab (al-Quran)”. (al-An’am, 6:38)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

“Telah sempurna (lengkap) kalimah Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimah yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimah-kalimah-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (al-An’am, 6:115)

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam wafat setelah baginda selesai menyampai dan mengajarkan segala perbuatan (ibadah) dan petunjuk yang telah diamalkan oleh baginda dan para sahabatnya sebagaimana penjelasan yang terkandung di dalam nash-nash dari syara. Semua yang telah disempurnakan oleh syara merupakan contoh kepada umat Islam di segenap perkara sama sajaapakah cara untuk melakukan yang baik atau cara untuk meninggalkan yang buruk dan keji supaya umat Islam tidak terjerumus  ke dalam perbuatan bid’ah.

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu telah menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini:

عَلَّمَنَا رَسُـوْلُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كُلَّ شَـيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ ةَ

“Kami telah diajar oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam segala perkara hingga  persoalan (bagaimana cara) membuang kotoran (kencing atau berak).” (Hadis Riwayat Bukhari)

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا اَمَرَكُمُ الله بِهِ اِلاَّ وَقَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلاَ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ اِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

“Tidaklah aku tinggalkan sesuatu tentang apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu kecuali telah aku perintahkan tentangnya. Tidaklah pula (aku tinggalkan) tentang sesuatu yang dilarang (oleh Allah) kecuali telah aku larang kamu dari (melakukan)nya. (Hadis shahih. Lihat: البدع واثرها السىء فى الامة hlm. 7. Salim Hilali)

اِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاء ، لَيْلهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ اِلاَّ هَلَكَ

“Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu di atas contoh yang terang (sehingga keadaan) malamnya seperti siang harinya. Tidak ada yang menyeleweng darinya selepasku kecuali dia akan binasa.” (Hadis Riwayat Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim. Disahihkan oleh al-Albani dan mentakhrij kitab sunnahلابن ابي عاصم Jld. 1. Hlm. 26-27)


Imam at-Thabrani menyebut riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari radiallahu ‘anhu beliau berkata:

تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِى الْهَوَاءِ اِلاَّ وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا . قَالَ: فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ اِلاَّ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ

“Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meninggalkan kami, tidak ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan baginda menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Ia berkata: Maka Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Tidak tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kamu”. (Lihat: الرسالة hlm. 93. Imam as-Syafie. Tahqiq Ahmad Syakir. Sanad hadis ini sahih. Lihat: علم اصول البدع hlm. 19. Ali Hasan)

Seseorang mukmin yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam yang mempunyai daya pemikiran yang tinggi, niat yang baik dan akal yang sempurna, bijak, rasional, waras dan logik tidak mungkin akan bertindak melakukan sesuatu apa pun terhadap perkara-perkara yang ternyata sudah diyakini sempurna,  & lengkap , jauh sekali untuk menuka-tambah atau mengubah-suai (modifikasi).

Itulah kenyataan yang terdapat pada agama Islam. Ia adalah agama Allah Subhanahu wa Ta’ala yang paling mulia dan sempurna sejak di Loh Mahfuz hingga diturunkan ke bumi. Ia telah dilaksanakan dan dicontohkan keseluruhannya oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam berserta para sahabat baginda secara iktikadi (اعتقادى) keyakinan, fekli (فعلى) perbuatan / ptakteknya dan qauli (قولى). Perkataan.

Penyampaiannya pula tidak pernah tertinggal walaupun satu huruf atau satu kalimah, apalagi  lagi satu ayat, satu surah atau keseluruhan al-Quran yang menjadi sumber hukum-ahkam kepada sekalian manusia sejak ia diturunkan hingga ke Hari Kiamat. Hakikatnya, segala apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah salah dan mustahil salah  atau tertinggal karena ia adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ia telah dijamin kesempurnaannya oleh Allah sehinggalah ke Hari Kiamat. Kenyataan ini dapat difahami dari ayat-ayat yang telah ditampilkan di atas.

Persangkaan dan kejahilan terhadap  ilmu pengetahuan agama  adalah puncak yang menyebabkan seseorang itu sanggup menambah atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran yang telah dijamin oleh Allah kesempurnaannya. Allah telah berulang kali menerangkan di dalam firman-Nya dan melalui hadist-hadist Nabi-Nya tentang kesempurnaan agama ini. Hakikat ini terangkum di dalam al-Quran, hadist-hadist dan atsar-atsar shahih yang menjadi pegangan serta rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan ummah, terutama yang berhubung dengan hukum-ahkam dalam mengatur urusan kehidupan mereka.

Lantaran benar-benar sempurnanya al-Kitab (al-Quran dan al-Hadist), Allah menjadikan kedua-dua kitab ini sebagai sumber rujukan yang terbaik untuk ummah di setiap segi atau perkara, dari yang sekecil-kecilnya sehinggalah kepada perkara-perkara yang besar dan rumit.

Allah telah menyeru sekalian manusia agar menganut agama Islam. Diwajibkan agar berpegang teguh kepada Kitab-Nya yang paling sempurna tanpa ditolak-tambah atau diubah-suai ( modifikasi ) di setiap aspeknya demi mentaati perintah dan contoh yang telah ditunjukkan &  diajarkan oleh Rasul-Nya termasuk hukum-ahkamnya yang telah ditetapkan.

Islam adalah agama yang sempurna, apabila ditolak-tambah atau diubah-suai menurut selera kemauan manusia maka ia tidak dapat dinamakan agama Islam lagi kerana telah bertukar kepada agama rekaan otak manusia yang dangkal. Dengan adanya campur tangan manusia ia lebih sesuai diistilahkan sebagai agama bid’ah yang sesat lagi menyesatkan. Malahan ia juga lebih layak dinamakan agama jahiliah yang berpandukan hawa nafsu kesyaitanan manusia yang fasik. Kesempurnaan agama Islam lebih nyata apabila manusia diharamkan dari mencemarkan agama ini dengan penambahan melalui perbuatan bid’ah.

http://abizecha.multiply.com/journal/item/42/ILMU_USUL_BIDAH_BAG-2_


Baca Artikel Lainnya :


~ oleh Thifal Ramadhani pada Maret 2, 2011.

Satu Tanggapan to “ILMU USUL BID’AH ( BAGIAN II )”

 1. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
  AL HUJURAAT 13

  “Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu’adz?” “Kitabullah”, ujar Mu’adz. “Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam Kitabullah?”, tanya Rasulullah pula. “Saya putus dengan Sunnah Rasul” ujar Mu’adz. “Jika tidak kamu temui dalam Sunnah Rasulullah?” “Saya pergunakan fikiranku untuk berijtihad, dan saya takkan berlaku sia-sia”. Maka berseri-serilah wajah Rasul­ullah, sabdanya: “Segala puji bagi Allah yang telah mem­beri taufiq kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridlai oleh Rasulullah . . . “.

  alhujurat 13.islam menerima budaya apasaja dengan syarat buday itu mendukung alquran

  hadibukhari diatas menekankan sekali lagi islam tidak boleh statis tapi selalu aktif dengan syarat keaktifan kita ( penemuan langkah kita mendukung alquran bukan berseberangan dengan alquran

  maaf pada hari ini saya secara pribadi tidak menelan mentah ilmu dari nenek moyang saya sebab setiap saat waktu, ilmu, peradaban,selalu berubah dan yangf paling saya ingat dari fiman Allah yaitu

  Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah
  SURAT AL AN’AAM 116

  Maaf bukan saya tidak menghormati dengan para sahabat, tabiin, ulama bahkan saya sangat menghormati beliau sebab tanpa keberadaan beliau saya tidak akan menjadi umat islam.

  dengan penyelidikan yang begitu lama mengenai alqur’an saya diajari oleh yang maha kuasa tidak boleh taklid kecuali kepada alquran dan suanh rasul ( dalam tanda petik yang mendukung alquran )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: